jump to navigation

Woensdag Wijsheid 2 april 27, 2011

Posted by Marij Sloothaak in Gedichten, Uncategorized.
Tags: , ,
1 comment so far

In goede aarde

Braak liggend

talent

groeit

niet…

www.marijsloothaak.nl